Bubbies Nyårsresumé

Bubbies 2016,

Det är med stor glädje och stolthet som vi med varumärket Bubbies Mochi Ice Cream avslutar ett unikt tillväxtår. Vi vill tacka våra kunder för ett spännande och utvecklande år tillsammans.

För Bubbies har år 2016 varit året då varumärkets tillväxtresa tagit ett stort kliv och Bubbies lyckats etablera sig som en självklar produkt inom den svenska glass-, och dagligvaruhandeln. Under det gångna året har Bubbies inte bara bevisat sig som en stark produkt, utan även övertygat som premiumprodukt. Faktum är att detta är en uppnådd ambition som vi på Bubbies strävat mot genom kvalitet, service och en ständig påminnelse om vikten av en organisk och medveten tillväxt. Särskilt glada är vi över att Bubbies efterfrågats från butiker runt om i landet och att vi, genom mycket arbete, lyckats leverera ett kvalitetskoncept till butiker från norr till söder.

Under året har Bubbies ökat sin omsättning med dryga 50 % och har genom förhöjda importvolymer, förstärkt personalkraft och ett gediget kvalitetsarbete kunnat underhålla en total kundgrupp om 400 återförsäljare, samtidigt som vi ökat antalet återförsäljare hos Ica, Hemköp, Coop och City Gross med 40 % under året. Unikt för Bubbies tillväxt är vårt återkommande servicearbete där vi, i alla led och processer strävar mot att vara en aktör som bidrar till enkelhet hos våra återförsäljare. Vi är stolta över att under året ha uppmärksammat och kunnat möta våra återförsäljares önskemål och preferenser om frysboxar. Från Q3 av år 2016 kan Bubbies erbjuda alla butikskunder ett alternativt fryskoncept där det är butikens specifika preferens om frysförvaring som avgör om denne använder sig av frysbox som ger maximal exponering eller vår senaste investering, en kvalitativ skåpfrys som tar minimal golvyta i butik.

Med glädje och självförtroende går vi in i ett nytt år med ambition om fortsatt stark etablering och för första gången, en satsning mot internationalisering av Bubbies mot våra grannländer. Med 2016 års framgångar i baksätet är vi beslutsamma om att göra år 2017 minst lika framgångsrikt.

God fortsättning!

Nordic Mochi AB,

2016-12-31, Göteborg

PDF